Combinaties van folies

Naargelang uw situatie kunnen verschillende eigenschappen van folies gecombineerd worden. Zo kan u besparen op aanbrengkosten en heeft u direct het verlangde.

Er zijn vele combinaties mogelijk en hangen af van de situatie.

| Voorbeelden